gallery-photo1-real-size.jpg

เกี่ยวกับเรา

KU HOME (เคยู โฮม) ได้เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2543 โดยวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นสถานที่ส่งเสริมสร้างความรู้ประสบการณ์และวิชาชีพ

เคยู โฮม เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง มีลักษณะการให้บริการคล้ายกับธุรกิจโรงแรมทั่วไป แต่ไม่มีบริการจำหน่ายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ บุหรี่ หรือสิ่งมึนเมาต่างๆ เพื่อสนองรับตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อย่างเคร่งครัด

นอกจากนี้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้มีนโยบาย ให้ เคยู โฮม เป็นสถานที่สร้างเสริมประสบการณ์ความรู้และวิชาชีพ โดยใช้เป็นสถานที่ให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และเปิดโอกาสให้สถาบันการศึกษาภายนอกทั่วประเทศ ได้รับการฝึกงานวิชาด้านการโรงแรม ตามฝ่ายและแผนกต่างๆ เช่น ฝ่ายบริการห้องพัก ฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม ฝ่ายบัญชีและการเงิน ฝ่ายขายและการตลาด ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ฯลฯ  และเพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้มีความรู้จากประสบการณ์จากการทำงานจริง เพื่อได้เตรียมพร้อมสำหรับการก้าวออกไปสู่โลกของการทำงานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยจะมีผู้เชี่ยวชาญด้านการโรงแรมเข้ามาดูแลและบริหารจัดการ เพื่อให้ความรู้ที่ถูกต้องจากการเรียนรู้และประสบการณ์ทำงานที่เป็นภาคปฎิบัติจริงที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถ ความอดทน และการใช้ปฏิภาณไหวพริบการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นตรงหน้าอย่างรวดเร็ว 

ในส่วนของการบริการ เคยู โฮม เปิดให้ทั้งหน่วยงานราชการของภาครัฐ และภาคเอกชนทั่วประเทศ เข้ามาใช้บริการห้องประชุมสัมมนา พร้อมด้วยอาหารและเครื่องดื่ม และยังมีห้องพักบริการสำหรับผู้ที่เดินทางไกลมาเพื่อเข้าร่วมอบรบประชุมสัมมนาที่โรงแรม ตลอดจนผู้ที่เข้ามาติดต่อกิจกรรม หรือผู้ที่เดินทางเข้ามาร่วมอบรมเกี่ยวกับวิชาการ ที่หน่วยงานหรือคณะต่างๆ ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์…  ทั้งนี้ยังมีคณะนักเรียน นักศึกษา คณะอาจารย์ชาวต่างประเทศ ที่เข้ามาร่วมกิจกรรมของหน่วยงานหรือคณะต่างๆ ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และชาวต่างประเทศที่สนใจงานวิจัยด้านการเกษตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยใช้บริการด้านห้องพัก อาหารและเครื่องดื่ม และห้องประชุมสัมมนาของ เคยู โฮม

เคยู โฮมได้รับการปรับปรุงใหม่ในปี พ.ศ.2556 ได้เปิดให้บริการกับนักท่องเที่ยว และบุคคลทั่วไป ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ที่เดินทางมาติดต่อ หรือทำธุระในบริเวณใกล้เคียงกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่ง เคยู โฮม ตั้งอยู่ทำเลที่เหมาะสม สะดวกต่อการเดินทางไปยังสถานที่สำคัญต่างๆ อาทิเช่น สนามบินดอนเมือง, อิมแพค เมืองทองธานี, ห้างสรรพสินค้า, ตลาดนัดจตุจักร, สวนจตุจักร หรือ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร เป็นต้น

เรามีห้องพักจำนวน 100 ห้อง ตลอดทั้ง 5 ชั้นให้ความอบอุ่นและผ่อนคลายเสมือนอยู่บ้านหลังที่สอง พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้องพัก อาทิเช่น เครื่องปรับอากาศ, ตู้เย็น, โต๊ะเขียนหนังสือ, ระเบียง, อินเทอร์เน็ตไร้สาย, และ เคเบิล ทีวี และมีบริการห้องประชุมสัมมนา 6 ห้อง มีห้องประชุมสัมมนาที่สามารถรองผู้เข้าร่วมได้ 25 ท่าน จนถึงห้องประชุมสัมมนาที่สามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้สูงสุด 300 ท่าน

นอกจากนี้เรามีบริการห้องอาหารบุฟเฟต์นานาชาติ ที่บรรจงสร้างสรรค์อาหารไทย จีน ญี่ปุ่น และยุโรป หลากหลายเมนู พร้อมด้วยขนมหวานไทย และขนมหวานทางยุโรป ทางเคยู โฮม ให้ความสำคัญเรื่องความสะอาด วัตถุดิบที่สด และรสชาติดี เป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่ง…